Hopp til innhold
Gi gaven videre
SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

SAIH – Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond SAIH er en norsk organisasjon som jobber for at alle unge skal få tilgang til god høyere utdanning. Det gjør vi blant annet i partnerskap med 30 organisasjoner i Latin Amerika, Sørlige Afrika og Asia. I tillegg jobber SAIH med politisk påvirkning i Norge og internasjonalt, for å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt.

En høyt utdannet befolkning er avgjørende for å løse viktige samfunnsoppgaver og skape utvikling. Gjennom kompetanse og pågangsmot bidrar dessuten studenter og akademikere til å utfordre etablerte sannheter og stille maktpersoner til ansvar. Dessverre er tilgang til høyere utdanning svært skjevt fordelt i verden i dag, og mange av de som hever stemmen opplever trusler og overgrep. Dette ønsker SAIH å gjøre noe med.

SLIK JOBBER VI

Organisasjonsbygging: Bygge sterke organisasjoner for studenter og akademikere, med politisk gjennomslagskraft.

Dokumentere overgrep: Dokumentere, avsløre og stanse overgrep rettet mot studenter og akademikere.

Påvirke politikk: Påvirke politiske beslutningsprosesser for å bedre rammevilkår for utdanning og utvikling globalt.

Ny forskning: Styrke rettighetene til marginaliserte grupper gjennom støtte til utviklingen av ny kunnskap.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

Mindre ulikhetLikestilling mellom kjønneneGod utdanningUtrydde fattigdom
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising