Hopp til innhold
Gi gaven videre
Redd Barna

Redd Barna

Redd Barna

Redd Barna er en norsk hjelpeorganisasjon som arbeider for barns rettigheter, både langsiktig og ved behov for nødhjelp.

Verdens største uavhengige bevegelse for barn består av 30 Redd Barna-organisasjoner og utgjør internasjonale Redd Barna. Redd barna hjelper barn i 120 land. Deres arbeid er basert på FNs barnekonvensjon. De arbeider over hele verden for å bidra der det trengs mest med nødhjelp, langsiktige utviklingsprosjekter og for å hindre barnearbeid. De arbeider også indirekte ved å veilede familier og samfunn til å være selvforsynt.


The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdRen energi for alleAnstendig arbeid og økonomisk vekstInnovasjon og infrastrukturMindre ulikhetBærekraftige byer og samfunnAnsvarlig forbruk og produksjonStoppe klimaendringeneFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising