Hopp til innhold
Gi gaven videre
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

FRI jobber både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for at alle skal leve gode liv, uavhengig av kjønn eller seksualitet.

Seksuell orientering, kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk skal ikke ha innvirkning på hvilke rettigheter man har som menneske.

FRI mener at alle skal ha like rettigheter, plikter og beskyttelse i tråd med menneskerettighetene.

Gjennom politisk påvirkning, undervisning og holdnings- og synlighetsarbeid jobber vi for å bedre livene til folk der de bor.
Vi skaper trygge møteplasser, aktiviteter og arrangerer Pride-festivaler over hele landet. Regnbuefamilier, idrettsgrupper, seniortreff, transcafé og turgrupper er noen eksempler på grupper og aktiviteter FRI organiserer.

Internasjonal solidaritet er viktig, og vi samarbeider med organisasjoner i Øst-Afrika, Sør-Asia og Øst-Europa for å avkriminalisere homofili, stoppe tortur og forfølgelse av skeive og styrke menneskerettighetene.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneMindre ulikhetFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene