Hopp til innhold
Gi gaven videre
Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen arbeider for å hjelpe dyrene som trenger det aller mest. Som organisasjon er Dyrevernalliansen spesialisert på faglig utredning, myndighetskontakt og dialog med næringslivet. Deres første prioritet er alltid dyrets beste. Klarer de ikke å hindre lidelsen, arbeider de for å begrense den med alle lovlige midler.

Dyrevernalliansen ble grunnlagt i 2001 og er en nasjonal organisasjon for dyrevern i Norge. Dyrevernalliansen støttes av 10.000 faddere, medlemmer og fastgivere. Deres hovedprioritet er alltid dyrets beste. Organisasjonen er partipolitisk nøytral og livssynsnøytral.

Dyrevernalliansen prioriterer nasjonale problemområder som arbeid mot pelsdyroppdrett, industrielt landbruk og smertevoldende dyreforsøk. I tillegg bruker de en del ressurser på andre viktige saker, som bedre dyrevelferd i fiskeoppdrett og vern av ville dyr. Dyrevernalliansen arbeider for dyrepoliti, bedre dyrevelferdslov, og en tryggere hverdag for kjæledyr som hest, hund, katt og kanin.

For at Dyrevernalliansen skal jobbe med et tema, må det være reelle muligheter for å stoppe dyremishandling eller hjelpe dyrene til et bedre liv. Fagfolkene deres setter bestemte mål og delmål, og arbeidet pågår ofte over flere år.

Dyrevernalliansen jobber hovedsakelig gjennom påvirkning fra myndigheter og næringsliv. Ved å gå direkte inn og samarbeide med næringslivet, kan de gjøre store endringer for mange individer. Dette er en effektiv måte å hjelpe mange dyr på. I tillegg driver de holdningsskapende arbeid gjennom forbrukerinformasjon.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde sultLiv under vannLiv på land
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen